22 Feb

Man får väl ställa upp

I centrum av det lilla samhället finns en bygdegård där alla samlas. Idrottsklubben, Kennelklubben, Kyrkans barntimme, Unga Örnar, Motorcykelklubben och så förstås Hembygdsföreningen. Alla har sina lokaler i bygdegården och alla är medlemmar i varandras föreningar, vilket gynnar alla eftersom föreningarna får bidrag efter hur många medlemmar de har. Ett bra system ända tills de en dag får ett besök från Hembygdsföreningarnas Riksförbund. Den oväntat uppdykande representanten sätter igång en serie av händelser som ingen hade kunnat förutse. En dråplig glesbygdsfars av Adde Malmberg.

Information om arrangemanget:

Servering av Kaffe och Te med olika varianter av bröd och smörgåsar kan köpas i förväg eller i pausen

Datum: 2020-02-22

Tid: 19:00

Plats: Ludvika, Folkets Hus, Avenyteatern

Biljettinfo:

Biljettpris: Medlem, vuxen 300 kr Medlem, t.o.m. 25 år 150 kr
Icke medlem, vuxen 350 kr Icke medlem, t.o.m. 25 år 175 kr
Förköp via Ludvika Turistbyrå www.visitdalarna.se
Kvarvarande biljetter i Aveny teaterns kassa från kl. 18.00

Köp biljett