Projekt

Kultur på hemmaplan 2.0

Projektets mål är att öka antalet kulturevenemang och antalet besökare i hela Dalarna samt få ett större och starkare kontaktnät mellan producenter och arrangörer samt arrangörer emellan.

Projektet syftar till:

  • Handleda arrangörerna i att planera och utföra kostnadseffektiva arrangemang
  • Öka kunskapen om varandras arbetsprocesser och därmed minska avståndet mellan arrangörer och producenter
  • Utbilda arrangörer inom områden som t ex bidragsökning, marknadsföring, publikarbete och styrelsearbete
  • Skapa kontakter och nätverk mellan arrangörer av scenkonst i länet
  • Skapa kontakter mellan de lokala arrangörerna och andra kulturproducenter inom och utanför länet

Kultur på hemmaplan är ett samarbete mellan Dalateatern, Scen Dans Konst och Riksteatern Dalarna

KULTUR SKOLA
barn- och ungdomsinflytande över kulturen

Barn och unga ska kunna vara med och styra, tycka och tänka ut hur kulturlivet ska se ut i Dalarna. I projektet jobbar vi med att skapa nya strukturer för inflytande för barn och unga över kulturområdet i hela länet. Vi testar metoder för att hitta fungerande arbetssätt där unga ges reellt inflytande att styra sitt kulturutbud och eget skapande. Vi vill samtidigt utveckla och stärka det arbete som redan pågår inom skola och lärarutbildning.

Kultur Hjärta Skola är ett av Riksteaterns regionala utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med Landstinget i Dalarna och Riksteatern i Dalarna. Projektet drevs 2013 – 2015.

Projektet syftar till:
– Att utveckla metoder för att öka barn och ungas inflytande över och deltagande i kulturen i Dalarnas län
– Att stärka förutsättningarna för barn- och ungdomskulturen genom samordning av och kunskap om barn- och ungdomskultur i Dalarnas län
– Att stärka Landstinget Dalarnas och Riksteatern Dalarnas arbete med kultur för, av och med barn och unga
– Att utveckla metoder som kan stärka tillgängligheten av kultur för och av barn och unga i hela länet oavsett var man bor, kön, funktionsförutsättning, social och etnisk bakgrund.
– Att tillvarata erfarenheter och sprida kunskap om barn och ungdomskultur och barn och ungas inflytande över kulturen lokalt, regionalt och nationellt.

Projektmål:
– Ett ökat inflytande för barn och unga över kulturen
– En ökad tillgänglighet av kultur för barn och unga
– En ökad samordning av kultur och kunskap om kultur för barn och unga i Dalarna
– En ökad spridning av kunskap om barn- och ungdomskultur och ungas inflytande över kulturen lokalt, regionalt och nationellt
– Stärka föreningar som arbetar med barn och ungas fritidsverksamhet.