Styrelsen

Riksteatern Dalarnas styrelse består av:

Ordförande
Mats Erixon
mats.erixon@riksteatern.se 0240-36140 070-5521387
Skype: mexmats

Vice ordförande
Droppen Sundberg
droppens@gmail.com 0738 – 269 577

Kassör
Ia Olsson

Ledamöter
Anders Pryd
anders.pryd@gmail.com 070-25 77 817

Ulrika Roberg 
ulrika_roberg@hotmail.com 072 – 870 97 88

Sören Jonsson
soren.jonsson@gmail.com 070-508 15 36

Valberedning Mats Höjer, Camilla Nyman, Lasse Arnheim och Gun-Britt Hurtig
Revisorer Lasse Arnheim och Jan Oreus