Styrelsen

Riksteatern Dalarnas styrelse består av:

Ordförande
Mats Erixon
mats.erixon@riksteatern.se 0240-36140 070-5521387
Skype: mexmats
Postadress: c/o Landstinget Dalarna/Enheten Scen Dans Konst,
Box 712, 791 29 Falun

Vice ordförande
Droppen Sundberg
droppens@gmail.com 0738 – 269 577

Kassör
Jan Rosengren
heden28@bredband.net 023 – 300 88, 070 – 226 04 85
Hedensgård 28, 791 91 Falun

Ledamöter
Lisa Hugoson
lisa.hugoson@dalateatern.se 070-637 51 29

Peter Wetterberg
petwet@typografitti.se 070-288 66 61

Hanna Dahlkvist
info@welest.se 076-800 92 87

Valberedning Mats Höjer, Camilla Nyman, Lasse Arnheim och Gun-Britt Hurtig
Revisorer Lasse Arnheim och Jan Oreus