Barn & Unga stöd

 

Det finns två typer av arrangörsstöd att söka hos Riksteatern Dalarna. Det ena är ett sk Småplatsstöd och det andra ett Stöd för barn- och ungaarrangemang. Syftet är att ge fler människor möjlighet att se professionell scenkonst oavsett var man bor i länet, samt att uppmuntra samarbete mellan riksteaterföreningar och andra arrangörer och/eller lokalhållare. I urvalet strävar vi efter geografisk spridning i länet. Även när det gäller småplatsstödet prioriteras arrangemang för barn och unga.

2017 finns dessutom 35 000 kr i Riksteatern Dalarnas budget för stöd till scenkonstarrangemang för barn och unga. Produktionen skall vara presenterad i kulturkatalogen eller på annat sätt framtagen i samråd med konsulenterna. I marknadsföringsmaterial inför föreställningen ska anges att föreställningen ges i samverkan med Riksteatern Dalarna.

Vilka kan söka stöd?
Stöd kan sökas av Riksteateranslutna arrangörer eller ideella föreningar i samarbete med en Riksteaterförening, och alltså inte av producenten. Bägge stöden är så kallade förlustbidrag.

Arrangemangen ska vara: 

▪       Scenkonstproduktioner, dock inte ren musikproduktion/konsert.

▪       Offentliga

▪       Professionella produktioner (utförd på yrkesmässig basis). Producenten ska ha Fskatt.

För barn – och ungaarrangemangsstödet  gäller en ansökan/kommun och år. (Obs! När det gäller barn – och ungastödet så behöver den inte arrangeras på en småplats.)

När ska man ansöka?
Ansökningar kan lämnas in löpande under året. Beslut om beviljan av ansökan tas på nästkommande styrelsemöte.

Hur stora är stöden?
Stödet för barn- och ungaarrangemang uppgår till max 7 000 kr. Stödet betalas endast ut vid förlust.

Hur ansöker man?
Ansökningsblanketten nedan används till bägge stöden. Ladda hem och mejla eller skicka in ansökan per post. Ansökningarna bereds av scenkonstkonsulenterna och beslut fattas vid Riksteatern Dalarnas styrelsemöten, vartefter besked lämnas.
Ansökningsblankett småplatsstöd

När betalas stödet ut?
Utbetalas löpande när arrangören lämnat in rapport på utfallet till konsulenten. Utfallet redovisas på en kopia av ansökningsblanketten, i avsedd ruta. Bidraget betalas endast ut vid en förlustsituation.

Obs! I marknadsföring ska anges att föreställningen genomförs med stöd av Riksteatern Dalarna.

Frågor om stödet besvaras av konsulenten:
Janna Nolgård, Tel: 023 – 49 03 47
janna.nolgard@ltdalarna.se