Start

Riksteatern Dalarna är en samordnande intresseorganisation för de lokala teater- och arrangörsföreningarna i länet och en självständig enhet av folkrörelsen Riksteatern. Vi ger service till bl a kommuner och organisationer i länet och hjälper gärna till med det mesta som rör scenkonst.
Våra konsulenter är anställda av Landstinget Dalarna. Ni hittar dem under kontakter

Utbudskatalog för små spelplatser/lokaler i Dalarna
Scenkonstkatalog för småplatser 17-18
Teaterkatalog för småplatser 16-17

Vårens program
Här kan ni läsa om vårens program. Den finns också i broschyrform att hämta på länets bibliotek, Dalateatern eller hos era teaterföreningar mm.
Riksteatern Dalarnas vårprogram 2017

Nu är slutrapport från projektet Kultur Hjärta Skola klar. Läs allt om projektet här Slutrapport kultur hjärta skola